Poliklinik Çalışma Talimatı

Poliklinikte muayeneler sabah 09.00 -12:00, öğleden sonra 13.00 -16:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Karşılama, danışma ve yönlendirme Birimi

 

 1. Her poliklinik giriş kapısında hasta karşılama elemanlarımız bulunmaktadır.
 2. Polikliniğimize günlük ortalama 710 civarında hasta başvurusu yaptığından hizmet sunumuna yetecek sayıda karşılama elemanımız mevcuttur. (0-750 arası bir karşılama görevlisi)
 3. Karşılama elemanlarımız siyah etek yada pantolon beyaz gömlek giymekte ve kırmızı flar takmaktadır.
 4. Hekim muayene kapılarında muayene esnasında başka bir hastanın girmemesi, hasta mahremiyetinin sağlanması hastalarımızın yönlendirilmesini sağlayan yönlendirme elemanlarımız genel kıyafetleri üzerine lila forma giymektedir.
 5. Danışmamızda hasta sayımıza uyumlu olarak bir görevlimiz bulunmakta ve bu birimde hastane bilgi rehberi, tanıtıcı broşür, telefon ve bilgisayar bulunmaktadır.(0-750 arası bir danışma görevlisi)
 6. Danışma elemanımız mavi gömlek kahverengi pantolon giymektedir.
 7. Karşılama elemanlarımıza Hasta memnuniyeti, Hasta hakları,  İletişim becerileri eğitimleri dönemsel olarak verilmektedir.
 8. Hasta transfer elemanımız ise tanımlanmış olup mavi gömlek ve siyah pantolon giymektedir.
 9. Hasta karşılama elemanlarımız hastalarımızı karşılamakta ve yönlendirmektedir.

 

Hasta Kayıt İşlemleri Birimi

 1. Polikliniğimize günlük ortalama 710 civarında hasta başvurusu yaptığından hizmet sunumuna yetecek sayıda hasta kayıt elemanımız mevcuttur. (501-1000 hasta  arası 6 kayıt görevlisi)

2.    Hasta kayıt elemanlarımız siyah etek yada pantolon beyaz gömlek giymektedir.

3.    Hasta kayıt biriminde hizmet veren hekimlerin çalışma listeleri bulunmaktadır.( Elektronik ortam ya da yazılı doküman)

4.     Hasta kayıt elemanlarımıza Hasta memnuniyeti, Hasta hakları,  İletişim becerileri eğitimleri dönemsel olarak verilmektedir.

Çalışma esasları

 1. Polikliniğe başvuran hastanın poliklinik hasta kayıt biriminde kimlik bilgileri girilir. Sosyal güvence belgeleri vb. kontrol edilir. Belgelerinin eksik olması durumunda hasta veya hasta yakını bilgilendirilerek tamamlatılması istenir. Sosyal güvencesi olmayan hastalar ücretli olarak kabul edilir. Ücret fişi kesilir. Sıra fişi verilir.
 2. Kabul edilen hastanın hangi poliklinikte ve hangi sırada muayene olacağı bilgileri poliklinik ekranında ve muayene olacağı poliklinik ekranlarına yansır. Sırası gelen hasta ilgili polikliniğe girer.

 

 1. Poliklinikte muayeneler sabah 09.00 -12:00, öğleden sonra 13.00 -16:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
 2. Muayene sonunda Tahlil, Tetkik, Reçete vb. verilmesi halinde poliklinik ve danışma görevlisi tarafından ilgili bölümlere yönlendirilir.
 3. Yatmasına karar verilen hastaya Hasta Giriş Belgesi doldurularak Hasta yatış bölümüne gönderilir. Hasta transfer elemanı eşliğinde yatacağı bölüme transfer edilir.
 4. Poliklinikte tespit edilen ihbarı zorunlu hastalıklar, Rapor bürosuna bildirilir.
 5. İlköğretim, ortaöğretim, üniversite öğrencilerinin doktor istirahatı uygun ise okuldan temin ettikleri sevk belgelerini doldurarak, onaylanır ve düzenlenen rapor okula gönderilir.
 6. Polikliniğe başvuran SSK’lı hastaya istirahat raporu verilecekse;  2 güne kadar olan istirahatlar da iş başı kağıdı, 3 gün 10 gün arası istirahatlarda iş başı kağıdı ve rapor kağıdı, 10-20 günü aşan istirahat raporlarında ise sağlık kurulu rapor kağıdı doldurularak sağlık kuruluna gönderilir.
 7. İlaç muafiyet raporu gerekli ise uzman hekim sağlık raporunu düzenleyip hastaya verir. Tıbbi malzeme raporu gerekli ise sağlık kurulu rapor kağıdı doldurularak sağlık kuruluna gönderilir.
 8. Gerekli ise hasta tedavi tetkik için, bir üst kurum içi hastanelere sevk edildiğinde il dışı ve il içi Elekronik ortamda hasta kartında sevk bilgileri girilir.
 9. Her ay sonunda düzenlenen Bölüm Hedefleri İzlem Formları poliklinik sorumlusu tarafından “Kalite Yönetim Birimine” teslim edilir.
 10. Poliklinik kırtasiye, malzeme ihtiyaçları, tamir ve onarım gerektiren cihazlar var ise poliklinik sorumlusu tarafından elekronik sistem üzerinden istenir.
 11. Poliklinik temizliği temizlik personelleri tarafından bölüm temizlik planına uygun olarak yapılır. Poliklinik sorumlusu tarafından kontrol edilir.
 12. Hizmet sunumuna yönelik aksama olduğunda çalışanlar tarafından Düzeltici ve Önleyici Faaliyet başlatılır kalite birimine gönderilir.