2017 YILI 1. DÖNEM ÜST YÖNETİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

27.04.2017

Üst yönetim ve bölüm sorumluları ile beraber 2017 yılı birinci dönem (ocak, şubat,mart) sağlıkta kalite

standartları, birlik gözlemcisi yerinde değerlendirme standart maddeleri gereği takip edilen parametreler

  ve ilgili istatistikler, 2016 yılı üst yönetim toplantısında alınan kararları gerçekleşme oranları değerlendirilmiştir.