Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması

07.04.2016

Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması

Sağlık meslek mensuplarının ve sağlık meslek mensubu
yetiştiren Fakültelerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin AİK konusunda
ilgilerini çekmek ve AİK’in yaygınlaştırılması, halkta ve sağlık çalışanlarında
AİK konusunda farkındalık oluşturulması için yenilikçi ve girişimci
projeler/fikirler/çözümler üretmelerini sağlamak amacı ile “Akılcı İlaç
Kullanımı Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

Yarışmaya;

Ülkemizdeki
ve K.K.T.C’deki Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık
Bilimleri Fakültelerinden ve Sağlık Meslek Yüksek Okullarından mezun
sağlık meslek mensupları,Sağlık
meslek mensuplarını yetiştiren Ülkemizdeki ve K.K.T.C’deki Tıp, Eczacılık,
Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri Fakültelerinde ve Sağlık
Meslek Yüksek Okullarında öğrenim görmekte olan öğrenciler

 katılım sağlayabilir.

“Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması”na katılmak isteyen adayların,  
Başvuru Koşulları‘nı incelemeleri; Başvuru Formu‘nu uygun bir şekilde hazırlamaları ve en geç 25 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 24:00’e kadar aikproje@titck.gov.tr ya da aikproje@gmail.com elektronik posta adresleri üzerinden online olarak başvurmaları gerekmektedir.